Magnes II

Magnes II stále priťahuje – teraz dvakrát tak veľkou silou. Jednoduchosť, rozmanitosť tvarov a nespočetné možnosti kombinácií z neho robia neodolateľné riešenie. Modernizovaný systém sedenia Magnes II má nielen vylepšenú podobu, ale aj radu nových funkcií.

Vďaka novým detailom je systém Magnes II ešte flexibilnejší, a tým umožňuje vytvoriť väčší počet priestorových usporiadaní. Základné fungovanie je stále rovnaké. Jednotlivé súčasti sa vzájomne napojujú, čím vytvárajú zostavy a tvary pôsobiace na seba vzájomnou magnetickou silou. Jednoduchý tvar umožňuje vytvárať kombinácie vhodné pre každý interiér. Skromné tam, kde slúžia ako doplnok priestoru, či komplexné a rozsiahle tam, kde majú byť dominantným prvkom.

Nová generácia systému Magnes II ponúka väčší potenciál pre projektantov. Teraz už ich fantázii nie sú kladené žiadne obmedzenia.