Europa
Moderný kancelársky nábytok

Nábytková rada Europa plne zodpovedá všetkým požiadavkám na profesionálne vybavenie akéhokoľvek kancelárskeho priestoru. Umožňuje vytvárať individuálne a aj kolektívne pracovné miesta, ktoré napomáhajú efektívnej spolupráci zamestnancov, zlepšujú tímovou prácu a zjednodušujú komunikáciu.Najrôznejšie kombinácie pracovných miest a výber farebných kombinácií vytvára moderný a dôstojný vzhľad kancelárie. V rovnakom štýle, ako je vybavenie pracovných miest pre personál, je možné pomocou sortimentu prvkov tejto kolekcie vybaviť tiež osobné pracovné miesta pre manažérov.  Vzhľad interiéru kancelárie, jej farebné ladenie, profesionálne riešené rozloženie do jednotlivých zón a rozloženie pracovných miest sa stáva súčasťou firemnej kultúry a prenáša na zamestnancov, hosťov a klientov predstavu o úrovni spoločnosti.

Nábytková rada Europa ponúka široké možnosti pre komplexné zariadenie kancelárie. V tomto duchu je možné vybaviť tiež recepcie a vstupné zóny. Nábytok je vhodný nie len pre zariaďovanie vstupných priestorov kancelárie, ale aj pre vybavenie recepcií a pokladničných zón obchodných centier.